Урядові портали

СХВАЛЕНО                                                                     ЗВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                

Розпорядження голови                                                    Рішення районної ради                                                  

державної адміністрації                                                  23.12.2016      № 217    

15.12.2016   634   

із змінами  

17.01.2017  11                 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

 

 

ЕКОНОМІЧНОГО  І   СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ

ТЯЧІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

на  2017  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тячів -  2016

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ                                                                                                     3

 

Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку району

у 2016 році                                                                                            4

 

Цілі та пріоритети у 2017 році                                                            10

 

Показники успішності реалізації Програми                                       17

 

Додатки:

1.Основні показники економічного і соціального розвитку Тячівського району на 2017 рік .

2.Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку  району на 2017 рік.

3. Перелік проблемних питань  розвитку району, які потребують вирішення у 2017 році облдержадміністрацією та центральними органами  виконавчої влади.

4.Пропозиції до переліку найважливіших будов (об’єктів) до інвестиційного розділу Програми соціально-економічного розвитку району на 2017 рік за рахунок бюджетів усіх рівнів.

5. Перелік об’єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів району.

6. Основні показники розвитку споживчого ринку.

 


 

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку Тячівського  району на 2017 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»,«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 №1602-ІІІ,  постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.2016 року № 399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки».

Програму розроблено з урахуванням завдань і положень:

·                    Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року;

·                    Регіональної  стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року;

·                    Стратегії розвитку Тячівського району на період до 2020 року.

У Програмі передбачено заходи щодо реалізації державних цільових, обласних та районних програм.

Метою  Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку району, підвищення ефективності використання його внутрішнього природного- ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв’язання соціально- економічних проблем.

На основі аналізу тенденцій економічного і соціального розвитку району за 2016 рік та нагальних проблем у Програмі визначено пріоритети, встановлено завдання та розроблено конкретні заходи соціально-економічного розвитку району у 2017 році.

Успішність реалізації програми передбачається забезпечити за рахунок належної взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу та громадськості.


 

Оцінка тенденцій  економічного і  соціального розвитку району

Аналіз фактичного виконання Програми економічного і соціального розвитку Тячівського району на 2016 рік показує, що виконання прогнозних показників очікується майже у всіх сферах діяльності району.

Зокрема, у промисловості за 9 місяців 2016 року загальний обсяг реалізованої продукції склав 224,1  млн. грн. проти 161,0 млн.грн. за відповідний період 2016 року або збільшився на 39,2 відсотки.

За підсумками 2016 року очікується виконання показника у сумі 261,9 млн.грн. (при плані 204,0 млн.грн.), що становитиме 119,7 відс. до фактичного виконання за 2015 рік.

У переробній промисловості  очікується виконання у сумі 226,8 млн.грн. або зростання обсягу реалізації на 23,3 відс. проти фактичного виконання за 2015 рік. Зростання обсягу реалізації у переробній промисловості буде забезпечено за рахунок лісопереробної  галузі, яка займає домінуючу частку в показнику по району.  Зростання реалізації продукції  даної галузі очікується на 26,8 відсотків. В інших галузях прогнозується наступне зростання обсягів реалізації: хімічній промисловості – на 0,1 відсотка, легкій промисловості – на 2,5 відсотків, машинобудівній галузі на 0,2 відсотків, харчовій промисловості -  на 59,7 відсотків. 

У добувній промисловості очікується  виконання у сумі 1,3 млн.грн. або зростання обсягу реалізації на 19,2 відс. проти фактичного виконання за 2015 рік.

На 2017 рік прогнозується збільшення загального обсягу реалізації промислової продукції у відпускних цінах до 290,2 млн.грн. або на 10,8 відс. до очікуваного виконання за поточний рік.

В добувній промисловості обсяг реалізації прогнозується у сумі 1,34 млн.грн. або 103,3 відс.

У переробній промисловості обсяг реалізації прогнозується у сумі 254,9 млн.грн., що становить 112,4 відс. до очікуваного обсягу за 2017 рік. При цьому:

-       в лісопереробній галузі за рахунок задовільних темпів виробництва промислової продукції підприємствами: ДП «Ламелла», ТзОВ «Майр-Хольцварен-Тересва», ТОВ «Шкала-Енерджі», ТОВ «Бирть», ТзОВ«Успіх» та  ТзОВ «ІВМ-АСТРА ПЛЮС» прогнозний обсяг реалізації продукції складе біля 217,6 млн.грн., що більше очікуваного виконання 2016 року на 14,5 відс.

-       в легкій промисловості прогнозується  обсяг реалізації на рівні очікуваного обсягу поточного року у сумі 23,0 млн.грн. за рахунок продуктивної роботи СП «Тернотекс ЛТД», оскільки ТОВ «Зеніт-текс» не працювало протягом двох місяців 2016 року  через процедуру зміни власника.

-       у машинобудівній галузі на 2017 рік прогнозується виконання у сумі 6,9 млн.грн. або  101,3 відсотки очікуваного обсягу реалізації у поточному році за рахунок відновлення роботи на ДП «ЗВВО».

-       харчова  галузь  обсяг реалізації на рівні очікуваного обсягу поточного рокуу розмірі 6,9 млн.грн., що більше очікуваного виконання 2016 року на 5 відсотків.

-       хімічнагалузь в районі представлені одним підприємством з порівняно низькими обсягами виробництва продукції, прогнозується, що обсяг реалізації продукції в хімічній галузі складе  – 0,57 млн.грн. або 101,0 відсотки.

Виконання зазначених показників планується за рахунок розширення виробництва продукції  з власних сировинних ресурсів, впровадження сучасних технологій та інновацій, підвищення конкурентоздатності продукції діючими промисловими підприємствами.

Актуальними питаннями галузі є питання захисту вітчизняного ринку, розширення асортименту та збільшення виробництва високоякісної продукції за прийнятною ціною, пошук інвесторів для модернізації підприємств, відновлення доступного банківського кредитування, зменшення податкового навантаження, тощо.

Поряд з промисловістю провідне місце в економіці району займає сільське господарство, причому майже 97 відсотків продукції сільського господарства виробляється в особистих господарствах населення.

У структурі сільськогосподарського виробництва тваринництво складає близько 70 відсотків.

За 9 місяців 2016 року всіма категоріями господарств вироблено 10,3 тис.тонн м’яса, надої молока склали 54,7 тис.тонн, одержано 56,4 млн.шт.яєць,  що в  порівнянні з відповідним періодом 2016 року становить 98,6; 100,9; 101 відсотків відповідно.

За підсумками 2016 року очікується виконання прогнозованих обсягів виробництва продукції рослинництва на сто відсотків. У галузі тваринництва, незважаючи на зменшення за 9 місяців поточного року на 2 відсотки чисельності великої рогатої худоби та 0,2 відс. чисельності корів ,  до кінця року очікується виконання обсягів виробництва  м’яса та молока на рівні минулорічних показників за рахунок збільшення поголів’я свиней та зростання молочної продуктивності корів.

На 2017 рік обсяг виробництва сільськогосподарської продукції планується на рівні очікуваного виконання 2016 року.

Забезпечувати стабільну ситуацію в агропромисловому комплексі  вдається за допомогою підтримки галузі з боку держави та завдяки реалізації районних програм - Програма збереження та відтворення малочисельних та зникаючих порід тварин (буйволів), Програма поліпшення племінних та продуктивних якостей худоби у господарствах населення.

В с.Нересниця Тячівського району успішно працює м’ясопереробний комбінат «Продукти Карпат», на якому розташовані санітарно-забійний пункт та цех із виготовлення ковбасних виробів, оснащені сучасним словацьким та німецьким обладнанням.  Виробництво здійснюється відповідно до вимог Євросоюзу, побудовано очисні споруди, водозабір, продукція відповідає євро стандартам. З метою забезпечення підприємства сировиною придбано 95 голів великої рогатої худоби абардинської та  волинської м’ясної породи.

Започаткувало роботу фермерське господарство «Благородна коза» в  с.Нижня Апша, на фермі якого вирощується близько 300 породистих кіз. Побудовано  міні-цех, де здійснюється  заготівля та переробка молочної сировини. На даний час виробляється пастеризоване козяче молоко, планується запровадити виробництво сиру, йогуртів, вершків з козячого та овечого молока.

Продовжує працювати потужне фермерське господарство «Новий рівень – 2006» по вирощуванню свиней.

Однак  питання переробки сільгосппродукції району все залишається актуальним. Для покращення ситуації  вживаються заходи спрямовані на створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, пошуку інвесторів для будівництва об’єктів інфраструктури: зберігання сільськогосподарської продукції, міні цехів по переробці молока та м’яса, пунктів прийому та реалізації продукції вівчарства; посадки багаторічних насаджень за інтенсивними технологіями тощо.

У фінансовій сфері зберігається позитивна тенденція з виконання дохідної частини бюджету, зокрема щомісячно спостерігалося виконання запланованих доходів та значне зростання за основними їх показниками в порівнянні з минулим 2015 роком. За 9 місяців 2016 року доходи загального фонду виконані у сумі 80,5 млн. грн.., що становить 129,8 відсотка до уточненого плану. В порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 53,3 відсотки, що в абсолютній сумі складає 28,0  млн. грн..

Доходи спеціального фонду виконано в сумі 5,0 млн.грн. Проти фактичного виконання доходів у відповідному періоді 2015 року надходження спеціального фонду зросли на 58,0 відсотків.

До завершення бюджетного 2016 року очікується виконання доходів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів у сумі 115,0 млн.грн., що забезпечить стовідсоткове виконання запланованих річних обсягів та позитивну тенденцію зростання в порівнянні з попередніми роками.

На 2017 рік прогнозується зростання доходів місцевих бюджетів району на 17,4 відс., які в абсолютній сумі складуть 135,0 млн.грн.

У зв’язку зі змінами до Бюджетного кодексу України надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів у 2016 році прогнозуються лише у сумі 5,0 млн.грн., однак очікується перевиконання планових надходжень до загального фонду, які  планується спрямувати на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

На 2017 рік прогнозується зростання доходів бюджету розвитку на 2 відсотки.

Скорочення податкового боргу до зведеного бюджету очікується в межах 2 відсотків. Питома вага податкового боргу місцевих бюджетів в загальній сумі боргу до зведеного бюджету  становить  близько 30 відсотків та щорічно очікується його поступове зменшення.

Щодо решти показників фінансової сфери слід зауважити наступне. У 2015 році на території району із м.Київ перереєструвалося ТОВ «Азур-ейр», яке здійснює діяльність у сфері авіаперевезень і відповідно у районі діяльності не веде. Однак із-за юридичної адреси даного підприємства його збитки у сумі близько 280 млн.грн. увійшли у залік району, внаслідок чого за 2015 рік негативний фінансовий результат по району склав 118,3 млн.грн. збитків.

За 2016 рік, враховуючи і діяльність малого бізнесу, очікується позитивний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у сумі 20 млн.грн. прибутків.

На 2017 рік прогнозується одержати фінансовий результат в сумі 32 млн.грн. прибутків та зменшення кількості збиткових підприємств, питома вага яких у загальній кількості підприємств очікується в межах 11 відс. Відповідно питома вага прибуткових підприємств – 89 відс.   

В інвестиційній діяльності у 2016 році очікується зростання обсягів інвестицій в основний капітал на 2 відс. до фактичного виконання 2015 року. 

Забезпеченість житлом у розрахунку на одного жителя району становить 26,67 кв.м, що на 19 відсотків більше відповідного показника по Україні. У поточному та наступному році очікується ввести в експлуатацію 40 та 41 тис.кв.м відповідно.

Станом на 01.10.2016 обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку району становив 7775,2 тис.дол.США. 

У 2016 році прогнозується їх збільшення у сумі на понад 100,0 тис.дол.США, які планується залучити на діючі підприємства: ДП «Ламелла», ТзОВ «Тернотекс» і «Зеніт-Текс», а також започаткована робота з іноземним інвестором щодо будівництва сміттєпереробного заводу на території району і у випадку позитивного рішення прогнозований обсяг іноземних інвестицій буде вищим у рази.

З метою залучення інвестицій в пріоритетні галузі економіки району розроблено ряд пропозицій, які розповсюджені на СD-дисках, надіслані в посольства Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та до  Закарпатської торгово-промислової палати. Видано друкований  каталог «Інвестиційний потенціал Тячівщини».Також інформація про інвестиційно-привабливі об’єкти Тячівщини регулярно оновлюється в одноіменному електронному каталозі.

Державна адміністрація постійно приймає участь у виставках, ярмарках, регіональних інвестиційних форумах. З метою представлення інвестиційного потенціалу Тячівщини на відповідних заходах в поточному році розроблено буклет «Інвестиції в дії».

Продовжується робота по залученню міжнародних грантів. У районі діє комунальне підприємство «Агенція регіонального розвитку Тячівського району», яким розробляються   проекти та в цілях залучення грантових коштів подаються заявки у міжнародні фонди підтримки  відповідних проектів.

          Створюються сприятливі умови для успішного ведення бізнесу у всіх сферах економіки району. Поступово збільшується кількість об’єктів туристично-рекреаційної сфери та розширюються діючі об’єкти.

З року в рік простежується збільшення торгівельної мережі за рахунок приватного капіталу суб’єктів господарювання, які розміщуються з урахуванням нормативів забезпеченості населення торговельною площею у магазинах і посадковими місцями у закладах ресторанного господарства.

Станом на 01.01.2016 року в районі нараховується 3054  об'єктів мережі роздрібної торгівлі, в тому числі 960 об'єктів ресторанного господарства.

 За рахунок приватного капіталу суб’єктами господарювання протягом 2015 року введено в експлуатацію 48 закладів оптово-роздрібної торгівлі, а саме: 37 - об’єктів роздрібної торгівлі, 10 - ресторанного господарства та 1 - об’єкт оптової торгівлі. Крім того 8  об’єктів побуту ( 5 станцій СТО та 3 перукарні).

До кінця поточного 2016 року очікується введення в експлуатацію 17 магазинів, 8 об’єктів мережі ресторанного господарства, 1 об’єкт АЗС. Зазначені об’єкти розміщені в наступних населених пунктах району: м.Тячів (1 магазин, 1 бар), смт.Буштино (1 магазин), смт.Солотвино (1 магазин) та ін.

Розвиток мережі об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг обумовлює зростання масштабів товарно-грошового обігу, забезпечення соціальної підтримки значної частини населення, розширення сфери діяльності та збільшення товарообороту суб’єктів підприємницької діяльності. За  2016 рік очікується обсяг роздрібного товарообороту підприємств  юридичних-осіб у розмірі  652,9 млн.грн. проти 509,1  млн.грн. у 2015 році.

У 2017 році прогнозується ріст обсягу роздрібного товарообороту на 2 відсотки.

Обсяг реалізованих послуг очікується у сумі 69,8та 71,2 млн.грн. у 2016 та 2017 роках відповідно або темп зростання становитиме 102  відсотки щороку.

В житлово-комунальній сфері вживаються заходи щодо поліпшення розрахунків споживачами всіх категорій. Однак, внаслідок перерахунку платежів  по субсидіях за 2015 рік лише наприкінці січня 2016 року,  рівень оплати населенням ЖКГ послуг за 2015 рік  становить 82,6 відсотків. На 2016-2017 роки він становитиме 118 та 101 відсотків відповідно.     

На постійному контролі органів влади знаходиться дотримання стандартів у соціальній сфері.

В районі зберігається тенденція зростання рівня середньомісячної заробітної плати.

Очікується, що середній розмір номінальної заробітної плати працівників підприємств, установ, організацій за 2016 рік зросте до  3650 грн., що становитиме  120,5  відсотків до показника 2015 року. 

За рахунок подальшого зростання обсягів реалізації промислової продукції, розвитку інфраструктури аграрного ринку, створення сприятливого інвестиційного іміджу, подальшого розвитку підприємництва, заходів із забезпечення та дотримання державних гарантій в питанні оплати праці у 2017 році прогнозується, що середньомісячна заробітна плата становитиме 4500 грн. або зросте на 123,3 відсотки.

Середньомісячна заробітна плата штатного найманого працівника на малих підприємствах району у 2015 році склала 1939 грн. В 2016 році цей показник  становитиме 2230 грн., у 2017 році – 3300 грн.

Станом на 1 січня 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати в районі допущено державним підприємством «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» у сумі 765,3 тис.грн.,  яку підприємство погасило у першому півріччі поточного року.

За рахунок проведеної роботи по детінізації найманої робочої сили, вжиття заходів щодо сприяння  зайнятості та самозайнятості населення шляхом надання одноразової допомоги при започаткуванні власної справи, надання дотацій роботодавцям, організації професійного навчання безробітних та надання їм можливості здобути ті виробничі професії, які користуються на ринку праці найбільшим попитом, у 2015 році  загалом працевлаштовано на вільні та новостворені робочі місця 2062 особи.

На кінець 2016 та 2017 років  очікується кількість зареєстрованих безробітних 1,1 та 1,0 тис. осіб відповідно. Рівень офіційного безробіття становитиме в межах 1 відсотка від загальної кількості працездатного населення.

Значна увага приділяється створенню сприятливих умов для подальшого розвитку малого і середнього бізнесу. Станом на 01.01.16 їх кількість у розрахунку на 10 тис. населення склала 19 юридичних та 436 фізичних осіб. Збільшення їх кількості прогнозується в межах 1 відсотка щороку.

Здійснюються заходи щодо забезпечення стабільної роботи установ освіти, охорони здоров'я, культури, зміцнення їх матеріальної бази.

У 2016 році за рахунок  співфінансування коштів з державного бюджету, планується завершити будівництво спортивного комплексу по вул..Вайди в м.Тячів кошторисною вартістю 22,0 млн.грн.; ввести в експлуатацію  ДНЗ «Веселка» в смт. Тересва, що дасть змогу створити додатково 280 місць; завершити роботи з енергозбереження в ДНЗ с. Грушово; продовжити роботи з реконструкції АГК Тячівської районної лікарні №1 в м. Тячів.

У 2017 році планується ввести в експлуатацію ДНЗ в с. Нижня Апша  на 100 місць, відновити роботи з будівництва ДНЗ в с. Калини,  Глибокий Потік, Чумалево. Завершити будівництво лікарні в с. Угля на 25 ліжок, а також здійснити ряд заходів по енергозбереженню у закладах освіти, культури та охорони здоров’я.

Вживаються заходи по благоустрою, житлово-комунальній сфері та інфраструктурі.  В 2016 році здійснено реконструкції пішохідних  частин ряду вулиць в населених пунктах району. Розроблено проектно-кошторисні документації на будівництво дитячого майданчика в с. Ганичі та  документацію на реконструкцію пішохідної доріжки в смт. Буштино та смт Дубове, названі проекти  подані на фінансування у 2017 році за рахунок коштів ДФРР. 

 На даний час виготовлено проектно-кошторисну документація на реконструкцію очисних споруд в м. Тячів та будівництво каналізаційних очисних споруд в смт Дубове. Для фінансування робіт у 2017 році  планується залучити кошти з різних джерел фінансування.

Крім цього,  з метою покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах населених пунктів району розроблено та затверджено Програму розвитку дорожньої інфраструктури та інвестиційної привабливості Тячівського району, на фінансування якої щороку виділяються відповідні кошти для фінансування ремонтів доріг. За рахунок коштів бюджетів усіх рівнів у 2016 році планується капітально відремонтувати близько  20 км доріг, в т.ч. 3 проекти фінансуються за рахунок коштів ДФРР

На 2017 рік планується продовжити роботу із капітального ремонту доріг, у зв’язку з чим  понад 30 відповідних проектів подано на фінансування за рахунок коштів ДФРР.  

Наступні роки вимагають зосередженості у реалізації стратегічних завдань, впровадженні активних структурно-інноваційних перетворень з одночасним утриманням економічного зростання. Слід суттєво підвищити ефективність використання природно-ресурсного потенціалу, обсяги залучення інвестиційних ресурсів, підвищити фінансову спроможність району, впровадити ефективні соціальні програми, що забезпечить стійке і незворотнє підвищення життєвого рівня населення району.   

Основні пріоритети, цілі та завдання у 2017 році

Основними пріоритетними напрямками діяльності державної адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування є:

- створення умов для підвищення конкурентоспроможності економіки району та сприяння розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності;

- розвиток людського капіталу та покращення добробуту населення;

- покращення екології  та охорона навколишнього природного середовища;

- сприяння розвитку спроможних територіальних громад.

 

Основні цілі:

-розвиток мереж дорожньо-транспортного сполучення та інших інфраструктурних об’єктів;

- реалізація заходів з енергозбереження та енергоефективності;

-розвиток туристичної та рекреаційно-оздоровчої  сфери;

- створення системи ефективного управління регіональним розвитком;

- забезпечення сприятливого середовища для розвитку, ефективного функціонування бізнесу та залучення інвестицій;

- сприяння самозайнятості населення та розвитку підприємництва;

- забезпечення рівного доступу і підвищення якості загальної середньої  та дошкільної освіти;

- створення умов для формування здорового населення;

- розвиток культури і духовності людини, забезпечення реалізації прав національних меншин;

- сприяння зміцненню громадянського суспільства та забезпечення соціальний захисту населення;

- формування гармонійного просторового комплексу промислових, житлових і природних територій;

- покращення якості навколишнього середовища;

- запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам;

- забезпечення інтегрованого стратегічного, просторового і земельного планування територій спроможних територіальних громад;

- сприяння утворенню інституцій,  необхідних для повноцінного функціонування спроможних територіальних громад;

 

Досягнути зазначених цілей планується за рахунок виконання наступних завдань:

1.Промисловість

·        сприяння створенню підприємств з глибокої переробки деревини;

·        впровадження енергозберігаючих технологій;

·        забезпечення конкурентоспроможності промислової продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках  через впровадження інноваційних технологій у виробництво, наближення до європейських стандартів якості продукції;

2.Агропромисловий комплекс

·        забезпечення зростання обсягів виробництва основної сільськогосподарської продукції з метою більш повного насичення ринку продовольчими товарами;

·        збільшення поголів’я та поліпшення племінних та продуктивних якостей великої рогатої худоби у приватному секторі;

·        підтримка розвитку галузей садівництва та ягідництва через покращення сортового та асортиментного складу;

·        сприяння залученню інвестицій у створення матеріальної бази для виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції:

·        сприяння розвитку мережі обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів із заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції.

 

3.Інвестиційна діяльність

·          забезпечення ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенцій з державного та обласного бюджетів, що спрямовуються на соціально-економічний розвиток району на  фінансування інвестиційних програм;

·          здійснення доінвестиційної підготовки території шляхом розробки генеральних планів, схем планування інвестиційно-привабливих земельних ділянок і комплексів;

·          координація співпраці інвесторів і місцевих органів влади;

·          поширення інформації про інвестиційну привабливість району шляхом активізації участі в міжнародних, міжрегіональних, обласних форумах, семінарах, конференціях і виставках, через засоби масової інформації та мережу Інтернет;

·          сприяння залученню інвесторів на засадах державно-приватного партнерства до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури району та реалізації інвестиційних проектів щодо використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, розвитку й застосування екологічно чистих технологій з утилізації твердого і побутового сміття.

 

4.Транскордонне співробітництво

·          сприяння встановленню і поглибленню економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади району  та територіальними громадами, відповідними органами влади сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством;

·          забезпечення умов для використання організаційних, фінансових, інституційних можливостей суб'єктів і учасників транскордонного співробітництва району у розробленні та здійсненні заходів щодо реалізації проектів (програм) транскордонного співробітництва;

·          створення сприятливих умов для ефективної та взаємовигідної співпраці суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва району, підвищення соціально-економічного розвитку району  та рівня життя населення;

·          сприяння прискоренню процесів наближення рівня життя населення прикордонних територій до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталів через кордон та об'єднанню зусиль суб'єктів транскордонного співробітництва для розв'язання спільних проблем прикордонних територій, здійсненню євроінтеграційних заходів на районному рівні.

 

5.Транспорт

·        оптимізація маршрутної мережі пасажирських автоперевезень району;

·        посилення безпеки пасажирських перевезень;

·        підвищення якості та культури обслуговування пасажирів.

6.Будівельна діяльність

·          стимулювання інфраструктурного розвитку сільських та селищних громад за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, обласного бюджету та грантових коштів (міжнародна технічна допомога);

·          пріоритетне спрямування коштів місцевих бюджетів на введення пускових комплексів, черг або повне завершення будівництва об’єктів у поточному бюджетному році;

·          нарощення обсягів будівельних робіт, підвищення ефективності капітальних вкладень та стимулювання будівельної активності у сфері енергоефективного будівництва.

 

7.Туристично-рекреаційний комплекс

·        залучення інвестицій в туристично-рекреаційну галузь;

·        розвиток сільського зеленого туризму;

·        суттєве збільшення суб'єктів підприємницької діяльності туристично-готельного та побутового комплексу;

·        будівництво та реконструкція виробничої інфраструктури шляхом співпраці між суб'єктами господарювання та органами самоврядування;

·        продовження роботи по паспортиризації об’єктів туристично-рекреаційної сфери;

·        використання географічного положення та історичних особливостей окремих населених пунктів району для розвитку міжнародного туризму та транскордонного співробітництва;

·        здійснення активної іміджевої діяльності шляхом участі у міжнародних спеціалізованих туристичних виставкових заходах та видання тематичних довідників, путівників.

 

 

8.Соціальна сфера

·        дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб'єктами господарювання;

·        стимулювання зростання доходів працездатного населення за допомогою сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, самозайнятості;

·        детінізація заробітної плати;

·        подальше зменшення рівня безробіття;

·        працевлаштування неконкурентних на ринку праці верств населення (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів та ін.);

·        додержання державних гарантій у соціальних виплатах, наданні субсидій населенню;

·        інформування населення про соціальні гарантії, пільги та виконання відповідного законодавства;

·        систематичне заслуховування керівників підприємств, установ та організацій з низьким рівнем оплати праці і керівників підприємств-боржників на засіданнях комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплатах та податкового боргу;

·        недопущення заборгованості із виплати заробітної праці на економічно активних підприємствах.

 

9.Сфера обігу споживчих товарів і послуг

·        сприяння подальшому розвитку споживчого ринку, формуванню розгалуженої мережі підприємств торгівлі та сфери послуг, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах і послугах, у тому числі в послугах ресторанного господарства гарантованої якості та за доступними цінами;

·        здійснення комплексу заходів протидії штучній збитковості і тіньової діяльності суб'єктів господарювання у сфері торгівлі;

·        налагодження співпраці органів місцевого самоврядування з контролюючими органами району з питань обміну інформацією, підвищення ефективності роботи, детінізації, недопущення порушень правил торговельного обслуговування і послуг, санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил, дотримання чинного законодавства України.

10. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

·        забезпечити фінансування Програми розвитку малого підприємництва за рахунок коштів районного бюджету; 

·        створення сприятливих умов для започаткування та ведення бізнесу в частині якісного надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг;

·        впровадження автоматизованої системи електронного документообігу у центрах надання адміністративних послуг та суб’єктах надання адміністративних послуг;

·        зменшення кількості адміністративних і регуляторних актів та процедур;

·        промоція продукції дрібних місцевих виробників та стимулювання її збуту (виставки, ярмарки, конференції тощо).

 

11. Енергозбереження та енергоспоживання

·        переведення об’єктів бюджетної сфери на альтернативні види палива;

·        зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергоощадних заходів;

·        стимулювання впровадження населенням області енергоощадних заходів шляхом реалізації механізму компенсації відсотків за кредитами на заходи з енергозбереження;

·        заміна в  бюджетних установах району котлів, які використовують газ або вугілля, на котли, що опалюють приміщення використовуючи місцеву сировину щепу та дрова.

·        збереження та ефективне використання тепла шляхом заміни в бюджетних установах району  вікон та дверей на енергоефективні.

·        утеплення дахів та фасадів будівель бюджетних установ.

·        проведення моніторингу стану та ефективності впровадження енергоощадних заходів, а також стану використання паливно-енергетичних ресурсів на об’єктах бюджетної сфери;

·        реконструкція та модернізація мереж електро- та газопостачання;

·        подальше вдосконалення системи обліку споживання електроенергії та  природного газу;

·        забезпечення повних розрахунків за поточне споживання енергоносіїв.

 

 12. Житлово-комунальна сфера

·        забезпечення доступу усіх верств населення до якісних послуг, відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, максимальної персоніфікації споживачів житлово-комунальних послуг та переведення їх відносин з виконавцями послуг виключно на договірну основу;

·        удосконалення системи управління підприємствами і організаціями житлово-комунального господарства;

·        реформування та розвиток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності та надійності їх функціонування, відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання;

·        упорядкування сміттєзвалищ, переробка сміття.

13. Гуманітарна сфера

13.1 Охорона здоров'я

Головна мета - покращення стану здоров'я населення, у першу чергу за рахунок зниження захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань, онкологічної патології та інших соціально обумовлених недуг; збереження репродуктивного здоров’я; оптимізація мережі лікувально-профілактичних закладів з метою забезпечення відповідного доступу населення до медичних послуг усіх рівнів надання медичної допомоги.

 

Заходи:

·          формування оптимальної мережі первинного рівня надання медичної допомоги у міській та сільській місцевості, забезпечення матеріально-технічного оснащення і кваліфікованими кадрами;

·          забезпечення функціонування ефективної системи надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги;

·          подальша реалізація програмно-цільового методу фінансування для розвитку пріоритетних напрямів галузі охорони здоров’я;

·          забезпечення контролю за дотриманням закладами охорони здоров’я району затверджених МОЗ України медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги в рамках реалізації Концепції управління якістю медичної допомоги та стандартизації.

 

12.2. Освіта

·        забезпечити виконання районної програми щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних установ;

·        підвищити рівень охоплення дітей дошкільною освітою;

·        удосконалити зміст, форми і методи позашкільної освіти. Залучення більшої кількості дітей до  занять у центрах дитячої та юнацької творчості, еколого-натуралістичному центрі;

·        забезпечити умови та нормативно-правову базу на створення шкільних округів, продовжити роботу з профілізації старшої школи;

·        активізувати роботу по профілактиці правопорушень і злочинів серед дітей і підлітків, запобіганню поширенню алкоголізму, наркоманії та СНІДу;

·        посилити контроль за організацією обліку дітей, підвищити відповідальність педагогів за здобуттям кожною дитиною якісної загальної середньої освіти, систематично поновлювати бази даних про дітей, які не навчаються і домогтися залучення їх до навчання;

·        продовжити роботу з оздоровлення учнівської молоді;

·        продовжити роботу над створенням у кожному навчально-виховному закладі безпечних умов для навчання, фізичного розвитку, відродження духовності; 

·        забезпечити виконання районної програми зміцнення матеріально-технічної бази освітніх навчальних закладів.

  12.3. Культура і духовність

·        збереження мережі закладів культури і мистецтв;

·        завершення реконструкції будівель  дитячих шкіл мистецтв в смт Тересва, смт Солотвино;

·        розвиток самобутньої національної творчості та збереження прав національних меншин

·        збереження історико-культурної спадщини;

·        збереження та розвиток осередків традиційних народних промислів, відкриття спеціалізованих магазинів традиційних народних промислів;

·        поповнення бібліотечних фондів, підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, пізнавальної, інтелектуальної функції бібліотек;

·        підтримка творчих досліджень із збереженням  нематеріальної культурної спадщини;

·        інформатизація галузі культури і мистецтв;

·        створення умов для розвитку професійного музичного, хореографічного, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і самодіяльної творчості;

·        підтримка і розвиток музеїв, збереження пам’яток музейного фонду, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

·        здійснення поетапної реконструкції та капітальних ремонтів закладів культури і мистецтва;

·        створення умов  всебічного розвитку особистості, навчання обдарованих дітей та молоді.

 

13. Охорона навколишнього природного середовища та природокористування

·        формування екологічної свідомості членів територіальних громад та їх представників в органах місцевого самоврядування;

·        правова освіта в сфері екологічного та природоохоронного законодавства членів територіальних громад та їх представників в органах місцевого самоврядування;

·        створення системи оцінки впливу природокористування на рекреаційний потенціал;

·        створення системи та механізму забезпечення обліку та оподаткування використання властивостей лісів для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей;

·        сприяння роботі Координаційної ради Карпатського біосферного заповідника;

·        розвиток екологічного туризму (включно велотуризм) та екологічно орієнтованої рекреації, в тому числі на основні мережі екотуристичних маршрутів, які пролягають територією Карпатського біосферного заповідника, а також на базі туристично-інформаційних центрів установи;

·        створення та розвиток інфраструктури по використанню екосистемних послуг (збір та переробка дикоростучих плодів та ягід, грибів, екотуризму, зелений туризм, пасічне господарство та інше)

·        ремонт автомобільних доріг та об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури в зоні розміщення української частини українсько-словацько-німецького природного об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини»;

·        переведення на електроопалення приміщень державної, комунальної та приватної форм власності у населених пунктах, прилеглих до Карпатського біосферного заповідника

 

Показники успішності реалізації Програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік:

üзростання обсягів реалізації промислової продукції на 10,8% у порівнянні до очікуваного виконання 2016 року;

üзбереження стовідсоткового виробництва сільськогосподарської продукції;

üзбільшення надходжень до місцевих бюджетів на 17,4 відсотки у порівнянні до очікуваного виконання 2016 року.

üзростання кількості діючих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб  на 0,5 відсотків;

üзростання надходжень від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва до бюджету району на 19 %.

üзростання обсягу прямих  іноземних інвестицій на 1,3 %;

üекспорт товарів на рівні 29,1 млн дол. США і зростання на 7,8 % від показника 2016 року;

üімпорт товарів – 10,7 млн дол. США і зростання на  7 % до показника 2016 року;

üзростання обсягів роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб до 665,9 млн. грн.;

üзбільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб на одну особу до 3799 грн;

üзбільшення обсягів реалізованих послуг до 71,2 млн.грн;

üзбільшення на 10 % обсягу реалізації туристично-рекреаційних послуг;

ü зростання на 3% обсягу інвестицій у туристично-рекреаційну галузь району;

üзростання середньої номінальної заробітної плати на 23,3%;

üзбільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою до 85%;

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів, збільшення показника забезпеченості навчальних закладів комп’ютерною технікою.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

 Додаток 5

Додаток 6